Transactie-
begeleiding

 • Bankfinanciering
 • Kapitaalmarkttransacties
 • Werkkapitaalfinanciering: asset-based financiering en supply chain finance
 • Vaste activafinanciering en leasing
 • Vastgoed financiering
 • Leveraged (acquisitie) financiering
 • Rentehedging

Financierings-
advies

 • Is de huidige financiering nog passend zowel qua structuur als voorwaarden?
 • Welke vermogensstructuur en dividendbeleid is passend bij de onderneming kijkend naar de markt en groeifase?
 • Hoe financier ik mijn groeiambities (en overnames)?
 • Moet ik wel of niet naar de (onderhandse) kapitaal markt?
 • Intercompany funding en transfer pricing
 • Herstructurering

Financiële modellering

 • Ik heb een nieuwe strategie, maar nog geen goede financiële doorkijk. Hoe ontwikkelen de balans, de financieringsbehoefte en de key ratio’s zich in verschillende scenario’s?
 • Wat is de impact van een grote overname op mijn balans en mijn financiële convenanten?
 • Wij willen graag een bestaand model laten reviewen?
 • Ik wil graag zicht hebben op mijn exposure, gevoeligheid voor prijsfluctuaties en doorrekenen van hedge strategieën.